Единия

 

VSTUP

 

EDINIYA - je to nová krajina na planéte Zem, ktorá bola založená v roku 2011, 2. januára
Tento nový štát má rozlohu celej Zeme, a preto nemá žiadne hranice.
V tejto novej krajine žijú čistí a svetlí ľudia, ktorí pokladajú Zem za svoj Domov.
V Ediniyi neexistuje žiadny priestor pre vojny a nenávisť, tu sú si všetci rovní a každý každého má úprimne rád.
Tento štát v súčasnosti rastie a rozvíja sa, a čoskoro bude veľkou Ríšou Lásky.
Chceli by ste tiež žiť v tejto krajine, a práve teraz?

 

Aktuálny počet občanov Ediniye:

12720

 

2011.01.02 = 2+0+1+1+0+1+0+2 = 7
Ediniya = 7

V Ediniyi žije už 12720 ľudí. Chcete aj Vy žiť v krajine,
kde vládne láska, kde všetci jej obyvatelia žijú na základe
vzájomného rešpektu a pomoci, kde čas, energia a úsilie
sa venuje nie na boj o prežitie, ale len vznešeným kreativitám,
znovuzrodeniu svojho nádherného Domova, ktorým je naša
Planéta Zem, plnosti života a radosti z neho?